Други показатели

Когато изготвят предложения във връзка със здравеопазването, отговорните лица се нуждаят от данни за широк кръг от фактори, влияещи върху здравето, например социалната, икономическата и административната среда.

ЕС съставя показатели за много от тези фактори.

Други здравни показатели: