Други показатели

При изготвянето на предложения във връзка със здравеопазването, политиците се нуждаят от данни за широк кръг фактори, засягащи здравето - социални, икономически и административни и др.

ЕС събира показатели за много от тези фактори.

Други здравни показатели:

  • Регионални здравни показатели Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Градски здравни показатели Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Показатели за качество на здравните грижи Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Показатели за устойчиво развитие (SDI) Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Екологични и здравни показатели Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Показателите на ЕС за социална закрила Избор на превод за предходната връзка English (en) предоставят информация за достъпността, качеството и финансовата устойчивост на здравните системи и дългосрочните грижи за възрастните хора.
  • Показатели за наркомания Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Данните за храните, демографските и социално-икономическите данни Избор на превод за предходната връзка English (en) помагат за контрола на достъпа до храна във и между европейските народи.