Internationella klassificeringar

Med hjälp av klassificeringssystem kan man registrera sjukdomar och andra hälsofaktorer på ett enhetligt sätt. På så sätt kan man lättare jämföra uppgifterna. Klassificeringarna ligger också till grund för listor över sjukdomar och dödsorsaker. Kommissionen använder de internationella klassificeringarna för att samla in tillförlitliga och enhetliga uppgifter.

Här har vi sammanställt de viktigaste klassificeringssystemen för hälsoindikatorer.

De viktigaste klassificeringssystemen

  • WHO:s internationella sjukdomsklassifikation används i hela världen för statistik om sjukdomar och dödsorsaker. Den tionde upplagan ICD-10pdf används av WHO:s medlemsländer sedan 1994. Den elfte översynen av klassifikationen har inletts och kommer att pågå till 2018.
  • Eurostats lista med 86 dödsorsaker baseras på ICD-10. Den internationella listan över diagnosgrupper (2005) bygger också på ICD-10. Den används av Eurostat, WHO, OECD och Nordisk medicinalstatistisk kommitté (Nomesko) för att samla in och sammanställa statistik om avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Listan finns på engelska, franska och tyska.
  • Det finns flera klassificeringssystem för att registrera kliniska åtgärder. Två exempel är den internationella sjukdomsklassifikationen, nionde upplagan, klinisk uppdatering (ICD-9-CM) och Nomeskos klassificering av kirurgiska åtgärder.
  • Den internationella klassificeringen av hälsoräkenskaper ligger till grund för systemet för redovisning av hälsoräkenskaper Visa översättning av föregående länk English (en) . Systemet har tagits fram av OECD, WHO och kommissionen och används runtom i världen för att beskriva, sammanfatta och analysera vårdkostnader och vårdens finansiering.

Andra klassificeringssystem