Mednarodna klasifikacija

Sistemi klasifikacije, ki vsebujejo pojme in njihove opredelitve, so pomembni za usklajeno zbiranje podatkov. Tako dobimo primerljive podatke. S sistemi klasifikacije lahko denimo oblikujemo osnovni nabor kazalnikov. Evropska komisija uporablja mednarodne klasifikacije za zbiranje kakovostnih in usklajenih podatkov.

Spodaj so navedeni najpomembnejši sistemi klasifikacije, ki se uporabljajo za kazalnike zdravja.

Najpomembnejši sistemi klasifikacije

  • Svetovna zdravstvena organizacija pripravlja mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB). Klasifikacija se uporablja predvsem za statistike umrljivosti in obolevnosti. Države članice Svetovne zdravstvene organizacije od leta 1994 uporabljajo 10. izdajo mednarodne klasifikacije (MKB-10pdf).
  • Evropski seznam 65 vzrokov smrti, ki ga je pripravil Eurostat, temelji na MKB-10. Tudi mednarodni ožji seznam za izdelavo preglednic obolevnosti v bolnišnicah (2005) temelji na MKB-10, uporabljajo pa ga Eurostat, Svetovna zdravstvena organizacija, OECD in nordijski odbor za zdravstveno statistiko (NOMESCO) za zbiranje in predstavljanje podatkov o odpustih iz bolnišnic. Seznam je dostopen v angleščini, francoščini in nemščini.
  • Za zbiranje podatkov o bolnišnični obravnavi se uporablja več sistemov klasifikacije. Med njimi sta 9. izdaja mednarodne klasifikacije bolezni (dopolnjen šifrant diagnoz, z angleško kratico ICD-9-CM), ki jo skupaj urejata ameriški državni center za zdravstveno statistiko (NCHS) in ameriška zvezna agencija za programe socialnega zdravstvenega zavarovanja (CMS), in nordijska klasifikacija kirurških posegov (NCSP)pdf, ki jo ureja NOMESCO.
  • Sistem zdravstvenih računov (SHA) Seznam prevodov predhodne povezave English (en) je mednarodno uveljavljeno orodje, ki so ga na podlagi mednarodne klasifikacije zdravstvenih računov (ICHA) skupaj razvile OECD, Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija. Uporablja se za opisovanje, povzemanje in analizo izdatkov in financiranja v zdravstvu.

Drugi sistemi klasifikacije