Clasificări internaţionale

Sistemele de clasificare includ concepte şi definiţii şi reprezintă instrumente care permit înregistrarea armonizată a datelor. O astfel de înregistrare este indispensabilă pentru colectarea unor date comparabile. Sistemele de clasificare permit realizarea unor liste restrânse. Comisia utilizează clasificările internaţionale pentru a colecta date de calitate, armonizate.

În cele ce urmează veţi regăsi principalele sisteme de clasificare utilizate pentru indicatorii de sănătate.

Principalele sisteme de clasificare

Alte sisteme de clasificare