Klasyfikacja międzynarodowa

Systemy klasyfikacji, opierające się na pojęciach i definicjach, umożliwiają zharmonizowaną rejestrację danych oraz ich porównywanie. W oparciu o systemy te można tworzyć skrócone wykazy danych. Komisja Europejska wykorzystuje klasyfikacje międzynarodowe w celu uzyskania zharmonizowanych danych o wysokiej jakości.

Główne systemy klasyfikacji wykorzystywane w przypadku wskaźników zdrowia wymieniono poniżej.

Główne systemy klasyfikacji

Inne systemy klasyfikacji