Internationale classificatie

Classificatiesystemen met hun begrippen en definities moeten helpen de registratie van gegevens te harmoniseren. Zo kunnen gegevens met elkaar worden vergelijken en kunnen lijsten van indicatoren worden samengesteld. De Commissie gebruikt internationale classificatiesystemen om betrouwbare geharmoniseerde gegevens te kunnen produceren.

De belangrijkste classificatiesystemen voor gezondheidsindicatoren staan hieronder.

Belangrijkste classificatiesystemen

Andere classificatiesystemen

  • De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is een systeem dat gebaseerd is op een biopsychosociaal model van gezondheid en handicap. Het wordt uitgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie en is in 2001 aanvaard door de Wereldgezondheidsassemblee.
  • De International Standard Classification of Occupations (ISCO), die onder verantwoordelijkheid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) valt, is een instrument om banen op basis van de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden in te delen in categorieën. Het wordt gebruikt voor de indeling van zorgberoepen.
  • Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) is de standaardindeling voor geestelijke problemen die door de geestelijke gezondheidzorg in de VS wordt gebruikt. Deze indeling is door de American Psychiatric Association (APA) ontwikkeld. Zij is inmiddels aan haar vierde editie (DSM-IV) toe, maar zal opnieuw worden herzien.
  • Met de Diagnosis Related Groupspdf (DRG's) kunnen de kosten van de gezondheidszorg worden bepaald aan de hand van een indeling van patiënten op basis van demografische, diagnostische en therapeutische factoren. De DRG's worden voor terugbetalingsdoeleinden gebruikt.