Klassifikazzjoni internazzjonali

Is-sistemi ta' klassifikazzjoni, flimkien mal-kunċetti u d-definizzjonijiet, huma għodod li jipperettu r-reġistrazzjoni armonizzata. Din hi meħtieġa biex id-dejta tkun tista' titqabbel. Listi mqassra jistgħu jinħolqu fuq il-bażi tas-sistemi ta' klassifikazzjoni. Il-Kummissjoni tuża dawn il-klassifikazzjonijiet internazzjonali sabiex tiġbor dejta ta' kwalità għolja u armonizzata.

Is-sistemi ta' klassifikazzjoni prinċipali użati għall-indikaturi tas-saħħa huma elenkati hawn taħt.

Is-sistemi ta' klassifikazzjoni ewlenin

Sistemi ta' klassifikazzjoni oħra