Starptautiskā klasifikācija

Klasifikācijas sistēmas ar tajās ietipstošajiem jēdzieniem un definīcijām ir rīki, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta vienota reģistrācija. Tās vajadzīgas, lai iegūtu salīdzināmus datus. Pamatojoties uz klasifikācijas sistēmām, ir iespējams izveidot saīsinātos sarakstus. Eiropas Komisija starptautisko klasifikāciju izmanto, lai ievāktu ticamus un vienādi noformētus datus.

Galvenās klasifikācijas sistēmas, uz kurām pamatojas veselības indikatori, ir minētas turpinājumā.

Galvenās klasifikācijas sistēmas

Citas klasifikācijas sistēmas