Tarptautinė klasifikacija

Dėl tokių priemonių, kaip klasifikacijos sistemos su sąvokomis ir apibrėžtimis, galima suderinta registracija. To reikia, kad būtų galima gauti palyginamų duomenų. Remiantis klasifikacijos sistemomis gali būti parengiami trumpieji sąrašai. Komisija naudojasi šiomis tarptautinėmis klasifikacijos sistemomis, kad surinktų kokybiškų ir suderintų duomenų.

Toliau išvardytos sveikatos rodikliams naudojamos pagrindinės klasifikacijos sistemos.

Pagrindinės klasifikacijos sistemos

Kitos klasifikacijos sistemos