Kansainväliset luokitukset

Luokitusjärjestelmät perustuvat käsitteisiin ja määrittelyihin, ja niiden avulla ilmiöitä voidaan rekisteröidä yhtenäisellä tavalla. Tämä on välttämätöntä, jotta saadut tiedot ovat vertailukelpoisia. Luokitusjärjestelmien perusteella voidaan laatia erilaisia luetteloita. Komissio käyttää kansainvälisiä luokituksia, jotta kerätyt tiedot ovat korkealaatuisia ja yhtenäisiä.

Tärkeimmät terveysindikaattoreille käytetyt luokitusjärjestelmät luetellaan seuraavassa.

Tärkeimmät luokitusjärjestelmät

Muita luokitusjärjestelmiä

  • Toimintakyvyn, sen puutteen ja terveydentilan kansainvälinen luokitusjärjestelmä International Classification of Functioning, Disability and Health on toimintakyvystä ja sen puutteesta laadittuun bio-psykososiaaliseen malliin perustuva järjestelmä. Luokitusta julkaisee WHO, ja Maailman terveyskokous hyväksyi sen vuonna 2001.
  • Kansainvälinen työjärjestö ILO vastaa kansainvälisestä ammattiluokituksesta (International Standard Classification of Occupations). Se on väline, jonka avulla työpaikat voidaan järjestää selkeästi määriteltyihin ryhmiin työssä suoritettavien tehtävien mukaan. Kansainvälistä ammattiluokitusta käytetään terveydenhuollon ammattien määrittelyssä.
  • Mielenterveyshäiriöiden määritys- ja tilastointikäsikirja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders on Yhdysvaltain terveydenhuoltoalan ammattilaisten yleisesti käyttämä luokitus. Sen on kehittänyt Yhdysvaltain psykiatrinen yhdistys American Psychiatric Association. Tällä hetkellä käytetään neljättä painosta (DSM-IV), joka uudistetaan lähiaikoina.
  • Diagnoosiryhmätpdf (Diagnosis Related Groups) on järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida terveydenhuollon kustannuksia luokittelemalla potilaita väestöllisten, diagnostisten ja hoidollisten ominaisuuksien perusteella. Diagnoosiryhmäjärjestelmää on käytetty korvauskysymyksissä.