International klassifikation

Klassifikationssystemer, der med begreber og definitioner, gør det muligt at foretage en harmoniseret registrering. Disse systemer er nødvendige for at kunne registrere sammenlignelige data. Klassifikationssystemer kan fungere som grundlag for kortlister. Kommissionen benytter disse internationale klassifikationer til at indsamle harmoniserede oplysninger af høj kvalitet.

De vigtigste klassifikationssystemer for sundhedsindikatorer, er angivet nedenfor.

De vigtigste klassifikationssystemer

Andre klassifikationssystemer

  • Den internationale Klassifikation af Funktionsevne og Funktionsnedsættelse (ICF) er et system, der er baseret på en biologisk/psykosocial model af funktionsevne og funktionsnedsættelse. Den offentliggøres af WHO og blev vedtaget i 2001 af Verdenssundhedsforsamlingen.
  • Den Internationale stillingsklassifikation (ISCO) under ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation) er et værktøj til at kategorisere stillinger i klart definerede grupper efter stillingens opgavebeskrivelse og ansvarsområder. Den anvendes til at definere sundhedserhverv.
  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) er standardklassifikationen for mentale forstyrrelser og anvendes af fagfolk i den psykiske sundhedspleje i USA. Den blev udviklet af den amerikanske psykiatrisammenslutning (American Psychiatric Association) (APA). Aktuelt anvendes den 4. udgave (DSM-IV), som snart vil blive revideret.
  • Diagnoserelaterede grupperpdf (DRG) er et system, der gør det muligt at vurdere sundhedsudgifterne ved hjælp af en klassificering af patienter ud fra demografiske, diagnostiske og terapeutiske kendetegn. DRG er blevet anvendt i forbindelse med refusioner.