Mezinárodní klasifikace

Systémy klasifikace, spolu s pojmy a definicemi, představují nástroje pro harmonizaci. Té je zapotřebí k tomu, abychom mohli získávat porovnatelné údaje. Na základě systémů klasifikace lze sestavovat užší výběry. Komise tyto mezinárodní systémy klasifikace využívá ke shromažďování vysoce kvalitních a harmonizovaných údajů.

Níže jsou uvedeny hlavní systémy klasifikace, které se používají pro ukazatele zdraví.

Hlavní systémy klasifikace

Další systémy klasifikace