Mezinárodní klasifikace

Systémy klasifikace slouží spolu s pojmy a definicemi jako nástroje harmonizace. Té je zapotřebí k tomu, abychom mohli získávat porovnatelné údaje. Na základě systémů klasifikace lze sestavovat užší výběry. Komise tyto mezinárodní klasifikační systémy využívá ke shromažďování vysoce kvalitních a harmonizovaných údajů.

Níže jsou uvedeny hlavní systémy klasifikace, které se používají při sledování zdravotních ukazatelů.

Hlavní systémy klasifikace

  • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (ICD), kterou vydává Světová zdravotnická organizace (WHO) Tento systém klasifikace se hojně používá pro sestavování statistik úmrtnosti a nemocnosti. Členské státy WHO od roku 1994 používají 10. verzi tohoto dokumentu (ICD-10pdf). Byla již však zahájena 11. revize klasifikace, která bude pokračovat až do roku 2018.
  • Z ICD-10 vycházel Eurostat při sestavování zúženého seznamu pro Evropu, který obsahuje 65 příčin úmrtí. Z ICD-10 vychází i Mezinárodní seznam pro nemocniční přehledy nemocnosti (2005), který používá Eurostat, WHO, OECD a NOMESCO pro shromažďování a prezentaci údajů získávaných při propuštění pacientů z nemocnice. Je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině.
  • Existuje také několik klasifikačních systémů pro registraci klinických postupů. Mezi ně patří Mezinárodní klasifikace nemocí, 9. revize, klinické modifikace (ICD-9-CM), kterou spravuje Národní centrum zdravotnických statistik (National Center for Health Statistics, NCHS) a Centra služeb zdravotních pojišťovacích systémů Medicare a Medicaid (CMS), a Klasifikace chirurgických postupů NOMESCO (NOMESCO Classification of Surgical Procedures, NCSP).
  • Mezinárodní klasifikace zdravotních účtů (International Classification for Health Accounts, ICHA) tvoří základ Systému zdravotních účtů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (System of Health Accounts, SHA), což je mezinárodně uznávaný nástroj, jehož autory jsou OECD, Evropská komise a WHO a který se využívá při popisování, shrnutí a analýze výdajů na zdravotnictví a jejich financování.

Další systémy klasifikace