Международна класификация

Системите за класификация, съдържащи понятия и определения, са инструменти, които позволяват да се извършва хармонизирана регистрация. Това е необходимо за получаването на сравними данни. Въз основа на системите за класификация могат да бъдат изготвяни кратки списъци. Комисията използва тези международни класификации, за да събира хармонизирани данни с високо качество.

По-долу са посочени основните системи за класификация.

Основни системи за класификация

Други системи за класификация