Международна класификация

Системите за класификация, съдържащи понятия и определения, са инструменти, позволяващи хармонизирана регистрация. Това е необходимо за получаване на съпоставими данни. Въз основа на системи за класификация могат да бъдат изготвени кратки списъци. Комисията използва тези международни класификации, за да събира хармонизирани данни с високо качество и степен на хармонизация.

Основните системи за класификация, използвани за здравните показатели, са изброени по-долу.

Основни системи за класификация

Други системи за класификация