Leta zdravega življenja

Leta zdravega življenja (oziroma pričakovana dolžina življenja brez invalidnosti) je kazalnik, s katerim merimo število let, za katera lahko oseba določene starosti pričakuje, da jih bo preživela brez invalidnosti. Ta kazalnik je del osnovnega nabora evropskih strukturnih kazalnikov, njegov pomen pa poudarja tudi Lizbonska strategija.

Uporaba kazalnika:

  • spremljanje zdravja kot dejavnika produktivnosti oz. gospodarskega dejavnika,
  • upoštevanje kakovosti življenja,
  • merjenje zaposljivosti starejših delavcev,
  • spremljanje napredka pri dostopnosti, kakovosti in vzdržnosti zdravstvenega varstva.

Izračun let zdravega življenja

Leta zdravega življenja se izračunajo na podlagi razpredelnic o umrljivosti v EU in podatkov iz raziskav o zaznavanju zdravja.

  • Več o izračunu let zdravega življenja Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • Podatki o letih zdravega življenja v Evropski uniji

Več o letih zdravega življenja

EU je financirala več projektov, ki so proučevali, ali evropski prebivalci živijo dlje in bolj zdravo:

  • podatkovna zbirka EHEMU Seznam prevodov predhodne povezave English (en) - pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v državah članicah EU,
  • evropski informacijski sistemi o zdravju in pričakovanem trajanju življenja, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • uporaba kazalnika let zdravega življenja v EU in po državah članicah Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ,
  • drugi projekti o letih zdravega življenja. Seznam prevodov predhodne povezave English (en)