Roky zdravého života

Údaje o rokoch zdravého života (alebo priemerná dĺžka života bez zdravotného postihnutia) indikujú počet rokov, ktoré osoba v určitom veku pravdepodobne prežije bez zdravotného postihnutia. Tento ukazovateľ je súčasťou základného súboru európskych štrukturálnych ukazovateľov a jeho dôležitosť bola zdôraznená aj v Lisabonskej stratégii.

Na čo sa tento ukazovateľ používa?

Jeho účelom je:

  • monitorovať zdravie ako faktor produktivity a ekonomický faktor;
  • zaviesť koncept kvality života;
  • merať zamestnávateľnosť starších osôb;
  • monitorovať pokrok dosiahnutý pri zvyšovaní prístupnosti, kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

Ako sa tento ukazovateľ vypočíta?

Pomocou údajov o úmrtnosti v EÚ a informácií z prieskumov subjektívneho hodnotenia postihnutia.

  • Viac informácií o výpočte rokov zdravého života Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Údaje o rokoch zdravého života v Európskej únii

Viac o rokoch zdravého života

EÚ financovala viacero projektov, ktorých cieľom bolo zistiť, či žijeme dlhšie a zdravšie:

  • Databáza EHEMU Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) – priemerná dĺžka života v krajinách EÚ
  • Európske informačné systémy o zdraví a priemernej dĺžke života Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Využitie ukazovateľa rokov zdravého života na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Ďalšie projekty, ktoré sa zaoberajú ukazovateľom rokov zdravého života Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)