Gezonde levensjaren

Het aantal gezonde levensjaren (ook wel "handicapvrije levensverwachting" genoemd) is het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd nog kan verwachten te leven zonder handicaps. Deze indicator is op grond van de Lissabonstrategie opgenomen in de kernverzameling van Europese structurele indicatoren.

Waarvoor wordt deze indicator gebruikt?

  • om gezondheid als bepalende factor voor de productiviteit en de economie te monitoren
  • als maat voor de levenskwaliteit
  • als maat voor de inzetbaarheid van oudere werknemers
  • om de vooruitgang te meten qua toegankelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van de gezondheidszorg

Hoe wordt deze indicator berekend?

Met behulp van tabellen met gegevens over het sterftecijfer in de EU en enquêtes waarmee mensen zelf naar hun handicaps wordt gevraagd

  • Meer over de berekening van het aantal gezonde levensjaren Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Gegevens over het aantal gezonde levensjaren in de Europese Unie

Meer over het aantal gezonde levensjaren

De EU heeft verscheidene projecten gefinancierd om na te gaan of we langer en gezonder leven:

  • EHEMU-database Bekijk deze link in een andere taal English (en) - de levensverwachting in de EU
  • Europese informatiesystemen over gezondheid en levensverwachting Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Gebruik van de indicator "aantal gezonde levensjaren" op EU- en nationaal niveau Bekijk deze link in een andere taal English (en) .
  • Andere projecten rond het aantal gezonde levensjaren Bekijk deze link in een andere taal English (en)