Sveiko gyvenimo metai

Sveiko gyvenimo metų (arba gyvenimo be negalios trukmės) duomenys rodo, kiek metų tam tikro amžiaus žmogus gali tikėtis gyventi be negalios. Sveiko gyvenimo metų rodiklis yra vienas iš pagrindinių Europos struktūrinių rodiklių – jo svarba pripažinta Lisabonos strategijoje.

Kam naudojamas šis rodiklis?

  • Sveikatos būklei stebėti: sveikata – našumo ir ekonominis veiksnys
  • Gyvenimo kokybės sąvokai įtraukti
  • Vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo galimybėms vertinti
  • Pažangai, padarytai galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, jų kokybės ir tvarumo srityse, stebėti

Kaip jie skaičiuojami?

Naudojantis ES mirtingumo lentelėmis ir iš asmens juntamos negalios tyrimų gauta informacija.

  • Plačiau apie tai, kaip skaičiuojami sveiko gyvenimo metai Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)
  • Sveiko gyvenimo metų Europos Sąjungoje duomenys

Daugiau apie sveiko gyvenimo metus

ES finansavo kelis projektus, kuriais siekiama ištirti, ar gyvename ilgiau ir sveikiau:

  • EHEMU duomenų bazė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) : gyvenimo trukmė ES šalyse,
  • informacinės europiečių sveikatos ir gyvenimo trukmės sistemos, Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)
  • sveiko gyvenimo metų rodiklio naudojimas ES ir nacionaliniu lygmenimis Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ,
  • kiti su sveiko gyvenimo metais susiję projektai. Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)