Toimintakykyisen elinajan odote

Toimintakykyisen elinajan odote tarkoittaa niiden vuosien määrää, jonka tietynikäinen henkilö voi odottaa elävänsä terveenä ja toimintakykyisenä. Toimintakykyisen elinajan odote on mukana Euroopan rakenteellisten indikaattoreiden perusjoukossa, sillä sen merkitys on todettu myös Lissabonin strategiassa.

Mihin indikaattoria käytetään?

Indikaattoria voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • kun seurataan terveyttä taloudellisena ja tuottavuuteen liittyvänä tekijänä
  • kun halutaan ottaa huomioon elämänlaadun käsite
  • kun mitataan iäkkäämpien työntekijöiden työllistettävyyttä
  • kun seurataan terveydenhuollon saatavuudessa, laadussa ja kestävyydessä tapahtunutta edistystä.

Miten toimintakykyisen elinajan odote lasketaan?

Laskennassa käytetään EU:n kuolleisuustaulukoita sekä koettua toimintakyvyn puutetta kartoittavista kyselytutkimuksista saatuja tietoja.

  • Lisätietoa toimintakykyisen elinajan odotteen laskemisesta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Tietoa toimintakykyisen elinajan odotteesta Euroopan unionissa

Lisätietoa toimintakykyisen elinajan odotteesta

EU on rahoittanut esimerkiksi seuraavia hankkeita, joissa on tutkittu, elämmekö nykyään pitempään ja terveempinä:

  • EHEMU-tietokanta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) – elinajan odote EU-maissa
  • Eurooppalaisia tietojärjestelmiä, joiden aiheena on terveys ja elinajan odote Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Toimintakykyisen elinajan odote -indikaattorin käyttö EU:ssa ja kansallisella tasolla Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Muita toimintakykyisen elinajan odotteeseen liittyviä hankkeita Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)