Έτη Υγιούς Ζωής

Τα στοιχεία για τα έτη υγιούς ζωής (ή "προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρίες") δείχνουν τον αριθμό ετών που αναμένεται να ζήσει χωρις αναπηρίες ένα άτομο συγκεκριμένης ηλικίας. Ο δείκτης ετών υγιούς ζωής βρίσκεται στον πυρήνα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Δεικτών, καθώς η σημασία του αναγνωρίζεται και στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πώς χρησιμοποιείται ο δείκτης;

Χρησιμοποιείται για τα εξής:

  • την παρακολούθηση της υγείας ως παράγοντα παραγωγικότητας/οικονομίας
  • την εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας ζωής
  • τη μέτρηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
  • την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την πρόσβαση σ’ αυτή.

Πώς υπολογίζεται ο δείκτης;

Υπολογίζεται με βάση τους πίνακες θνησιμότητας της ΕΕ και τις έρευνες για την προσωπική αντίληψη του ατόμου για την υγεία του.

  • Περισσότερα για τον τρόπο υπολογισμού των ετών υγιούς ζωής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Στοιχεία για τα έτη υγιούς ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερα για τα έτη υγιούς ζωής

Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει ορισμένα προγράμματα για να διερευνηθεί αν ζούμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία:

  • βάση EHEMU Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) - προσδόκιμο ζωής στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • Ευρωπαϊκά συστήματα πληροφόρησης για την υγεία και το προσδόκιμο ζωής  Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Χρήση του δείκτη ετών υγιούς ζωής στην ΕΕ και στα κράτη μέλη Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Άλλα προγράμματα σχετικά με τα έτη υγιούς ζωής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)