Sunde leveår

Data om sunde leveår (eller "forventet levetid uden funktionsindskrænkning") angiver det antal år, en person i en vis alder kan forventes at leve uden handicap eller funktionsindskrænkninger. Indikatoren "sunde leveår" (HLY) har været en del af EU's centrale sæt af strukturelle indikatorer, efter at dens betydning blev anerkendt i Lissabonstrategien.

Hvad anvendes indikatoren til?

Til at:

  • overvåge sundhedstilstanden som en produktivitetsfaktor/økonomisk faktor
  • introducere begrebet livskvalitet
  • måle ældre arbejdstageres beskæftigelsesevne
  • overvåge fremskridtene inden for sundhedsvæsenet med hensyn til adgang, kvalitet og bæredygtighed.

Hvordan beregnes indikatoren?

Ved hjælp af tabeller om dødeligheden i EU og oplysninger fra undersøgelser om de adspurgtes selvopfattede handicap.

  • Flere oplysninger om, hvordan sunde leveår beregnes Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • Oplysninger om sunde leveår i Den Europæiske Union

Mere om sunde leveår

EU har finansieret flere projekter, der har til formål at undersøge, om vi lever længere og er raske i flere år af vores liv:

  • EHEMU-databasen Vælg oversættelse af det forrige link English (en) - forventet levealder i EU-landene
  • EU's informationssystemer vedrørende sundhed og forventet levealder (European health and life expectancy information systems) Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • Anvendelse af indikatoren "sunde leveår" på EU-plan og nationalt plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • Andre projekter vedrørende sunde leveår Vælg oversættelse af det forrige link English (en)