Délka života prožitá ve zdraví

Údaje o délce života prožité ve zdraví (nebo též „průměrná délka života bez postižení“) uvádějí průměrný počet let, které osoby určitého věku podle statistik prožijí bez postižení. Ukazatel délky života prožité ve zdraví (HLY) představuje podle Lisabonské strategie hlavní soubor evropských strukturálních ukazatelů.

K čemu se tento ukazatel používá?

Používá se k:

  • sledování zdraví jako činitele ovlivňujícího produktivitu / ekonomického činitele
  • definici pojmu kvality života
  • měření zaměstnatelnosti starších pracovníků
  • sledování pokroku dosaženého v oblasti dostupnosti, kvality a udržitelnosti zdravotní péče

Jak se vypočítá?

Pomocí tabulek úmrtnosti v EU a informací z průzkumů subjektivního hodnocení postižení.

  • Více informací o způsobu výpočtu délky života prožité ve zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Údaje o délce života prožité ve zdraví v Evropské unii

Více informací o délce života prožité ve zdraví

EU financovala několik projektů, jejichž cílem bylo zjistit, jestli žijeme déle a zdravěji:

  • Databáze EHEMU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) - průměrná délka života v členských státech EU
  • Evropské informační systémy o zdraví a průměrné délce života Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Využití ukazatele délky života prožité ve zdraví na úrovni EU a na úrovni jednotlivých členských států Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Další projekty zabývající se délkou života prožitou ve zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)