Egészségügyi mutatók

Alapvető európai egészségügyi mutatók (ECHI)

Az egészségügyi mutatók olyan adatállományok (táblázatok, grafikonok, térképek), amelyek az az uniós tagállamokban és a többi európai országban élő emberek egészségi állapotáról, az egészségüket befolyásoló tényezőkről és a számukra biztosított egészségügyi ellátásról adnak áttekintést. Ezek a mutatók lehetővé teszik a tendenciák nyomon követését és az összehasonlítást, illetve alapul szolgálnak a szakpolitikák kialakításához.

Az egészségügyi mutatók típusai

Összesen 88 alapvető európai egészségügyi mutató létezik, közülük közel 60  esetében azonnal lehívható és kellő mértékben összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre. Jellegüktől függően az adatok nem és életkor szerinti bontásban, illetve a társadalmi-gazdasági státusz és a regionális szint megjelölésével szerepelnek. Az alapvető európai egészségügyi mutatók az alábbi csoportokra oszthatók:

Csoport Példák
Demográfiai és társadalmi-gazdasági tényezők Népesség, születési arányszám, teljes munkanélküliség
Egészségi állapot Csecsemőhalandóság, HIV/AIDS, közúti balesetek
Az egészséget meghatározó tényezők Rendszeres dohányzás, gyümölcsfogyasztás / gyümölcs elérhetősége
Egészségügyi beavatkozások: egészségügyi szolgáltatások Gyermekek beoltása, kórházi ágyak száma, egészségügyre fordított kiadások
Egészségügyi beavatkozások: egészségfejlesztés Az egészséges táplálkozást szolgáló szakpolitikák

ECHI adatelemző eszköz

Az alapvető európai egészségügyi mutatókról az ECHI adatelemző eszköz  szolgál adatokkal, mégpedig több különböző elrendezésben: vonaldiagramként, oszlopdiagramként, térkép vagy táblázat formájában. Az adatok képfájllá konvertálhatók, de szöveges adatfájlként is letölthetők. Az eszköz lehetővé teszi több mutató egyidejű kiválasztását.

Hivatkozások