EU:s hälsoindikatorer

Hälsoindikatorer är uppgifter om hälsoläget, hälsofaktorer och vård i EU-länderna i form av tabeller, diagram och kartor. Indikatorerna gör det lättare att följa och jämföra situationen i olika länder och fungerar som beslutsunderlag.

Olika typer av hälsoindikatorer

Det finns totalt 88 grundläggande hälsoindikatorer i EU. För 50 hälsoindikatorer Visa översättning av föregående länk English (en) finns det uppgifter som är relativt jämförbara och lätta att använda. Ibland är de dessutom uppdelade efter kön, ålder, sociekonomisk ställning och regional nivå. Indikatorerna kan delas in i följande huvudtyper.

Typ av indikatorExempel
Demografiska och samhällsekonomiska faktorerBefolkning, födelsetal, arbetslöshet
HälsolägeSpädbarnsdödlighet, hiv/aids, trafikskador
HälsofaktorerRökning, fruktkonsumtion
Hälso- och sjukvårdVaccinering av barn, vårdplatser, vårdutgifter
Hälsofrämjande insatserÅtgärder för sunda matvanor

Heidi – indikatorverktyg

Det webbaserade verktyget Heidi Visa översättning av föregående länk English (en) innehåller uppgifter om hälsoindikatorerna. Uppgifterna kan visas som linje- eller stapeldiagram, kartor eller tabeller. Du kan se dem som en bild eller ladda ner dem i en fil.

Bakgrundsmaterial

  • Expertgrupp om hälsoinformation Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Strategi om EU:s hälsoindikatorer Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Utvärdering av användningen av EU:s hälsoindikatorer i medlemsländerna (augusti 2013)