Evropski kazalniki zdravja

Kazalniki zdravja (ECHI) so nabori podatkov (razpredelnice, grafikoni, zemljevidi) o zdravstvenem stanju, dejavnikih zdravja in zdravstveni oskrbi v državah članicah EU. Omogočajo spremljanje in primerjavo razmer ter so podlaga za pripravo politik.

Vrste kazalnikov zdravja

Vseh evropskih kazalnikov zdravja je 88, dostopne in primerljive podatke imamo za skoraj 60 kazalnikov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) . Podatki v nekaterih kategorijah so navedeni po spolu in starosti ter tudi socialno­ekonomskem položaju in regiji. Razdeljeni so po spodnjih kategorijah.

KategorijaPrimeri
Demografski in socialno-ekonomski položajPrebivalstvo, stopnja rodnosti, skupna brezposelnost
Zdravstveno stanjeUmrljivost dojenčkov, okužbe s HIV/AIDS, poškodbe zaradi prometnih nesreč
Dejavniki zdravjaRedni kadilci, uživanje/razpoložljivost sadja
Zdravstveni ukrepi: zdravstvene storitveCepljenje otrok, št. bolnišničnih postelj, poraba v zdravstvu
Zdravstveni ukrepi: spodbujanje zdravjaPolitika zdrave prehrane

Podatkovno orodje ECHI

Podatkovno orodje ECHI Seznam prevodov predhodne povezave English (en) zagotavlja podatke v zvezi z evropskimi kazalniki zdravja. Podatki so lahko ponazorjeni kot črtni in stolpčni grafikoni, zemljevidi in tabele. Mogoče jih je pretvoriti v sliko in prenesti kot podatkovno datoteko. Orodje omogoča množični izbor kazalnikov.

Referenčni viri