Evropski kazalniki zdravja

Kazalniki zdravja so nabori podatkov (tabele, grafikoni, zemljevidi) o zdravstvenem stanju, determinantah zdravja in zdravstveni oskrbi v državah članicah EU. Omogočajo spremljanje in primerjavo razmer ter so podlaga za pripravo politik.

Vrste kazalnikov zdravja

Vseh evropskih kazalnikov zdravja je 88, dostopne in primerljive podatke imamo za več kot 50 kazalnikov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) . Razdeljeni so po spodnjih kategorijah. Podatki v nekaterih kategorijah so navedeni po spolu in starosti ter tudi socialno­ekonomskem statusu in regiji.

KategorijaPrimeri
Demografsko in socialno-ekonomsko stanjePrebivalstvo, stopnja rodnosti, celotna brezposelnost
Zdravstveno stanjeUmrljivost dojenčkov, okužbe s HIV/AIDS, poškodbe zaradi prometnih nesreč
Determinante zdravjaRedni kadilci, uživanje/razpoložljivost sadja
Zdravstveni ukrepi: zdravstvene storitveCepljenje otrok, bolnišnično bivanje, poraba za zdravstvo
Zdravstveni ukrepi: spodbujanje zdravjaPolitika zdrave prehrane

Podatkovno orodje Heidi

Podatkovno orodje Heidi Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ponuja podatke za evropske kazalnike zdravja. Podatki so lahko ponazorjeni kot črtni in stolpčni grafikoni, zemljevidi in tabele. Mogoče jih je pretvoriti v sliko in prenesti kot podatkovno datoteko.

Referenčni podatki

  • Strokovna skupina za zdravstvene informacije Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • Strategija za evropske kazalnike zdravja Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • Ocena držav članic glede rabe in uporabnosti evropskih kazalnikov zdravja (avgust 2013)
    • Povzetekpdf(422 KB)
    • Končno poročilopdf(3 MB)
    • Študijo je naročil Generalni direktorat za zdravje, z njo pa naj bi ocenili, koliko se evropski kazalniki zdravja uporabljajo in kako v sodelujočih državah doseči kar največji konsenz glede uporabe evropskih kazalnikov zdravja.