Základné európske zdravotné ukazovatele (ECHI)

Zdravotné ukazovatele sú súbory údajov (tabuľky, grafy, mapy) o zdravotnom stave, rozhodujúcich zdravotných faktoroch a zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. Umožňujú monitorovanie a porovnávanie a slúžia ako základ pre tvorbu politík.

Typy zdravotných ukazovateľov

Z celkového zoznamu 88 základných európskych zdravotných ukazovateľov sú pre 50 z nich Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) k dispozícii údaje, ktoré je možné v primeranej miere porovnávať. Tieto ukazovatele sú zoskupené do nasledujúcich skupín. V prípade potreby sú údaje rozdelené podľa pohlavia a veku, resp. podľa socioekonomického postavenia a regionálnej úrovne.

SkupinaPríklady
Demografické a socioekonomické faktoryPopulácia, pôrodnosť, celková miera nezamestnanosti
Zdravotný stavDetská úmrtnosť, HIV/AIDS, zranenia pri dopravných nehodách
Rozhodujúce zdravotné faktoryPravidelní fajčiari, konzumácia/dostupnosť ovocia
Zdravotná starostlivosť: zdravotnícke službyOčkovanie detí, nemocničné lôžka, výdavky na zdravotnú starostlivosť
Zdravotná starostlivosť: podpora zdraviaPolitiky v oblasti zdravej výživy

Nástroj na správu údajov HEIDI

Nástroj na správu údajov HEIDI Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) poskytuje údaje týkajúce sa európskych zdravotných ukazovateľov. Údaje je možné generovať v rôznych zobrazeniach – ako čiarový alebo stĺpcový graf, mapu či tabuľku. Rovnako je možné ich konvertovať na obrázok alebo si ich stiahnuť ako súbor údajov.

Odkazy

  • Skupina expertov pre informácie o zdraví (EGHI) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Stratégia týkajúca sa zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Hodnotenie vypracované členskými štátmi, ktoré sa týka využitia a dosahu zdravotných ukazovateľov Európskeho spoločenstva (august 2013)
    • Zhrnutiepdf(422 KB)
    • Záverečná správapdf(3 MB)
    • V tejto štúdii, ktorej vypracovanie si objednalo GR SANCO, sa hodnotí rozsah využitia ukazovateľov ECHI v členských štátoch. Štúdia zároveň obsahuje návrhy, ako dosiahnuť značnú mieru zhody v otázke ich využitia v zúčastnených krajinách.