Principalii indicatori de sănătate în Europa (ECHI)

Indicatorii de sănătate sunt o serie de date (tabele, grafice, hărți) referitoare la starea de sănătate, factorii determinanți pentru sănătate și îngrijirile medicale în țările UE și în alte câteva țări europene. Ei permit monitorizarea și compararea informațiilor și sunt utilizați în procesul de elaborare a politicilor.

Tipuri de indicatori de sănătate

Din lista celor 88 de indicatori principali de sănătate în Europa (ECHI), există deja date ușor accesibile și comparabile pentru aproape 60 de indicatori de sănătate Traducerile linkului anterior English (en) . După caz, datele sunt organizate în funcție de diverse criterii: sex, vârstă, statut socioeconomic, nivel regional. Indicatorii sunt grupați pe rubrici, așa cum se arată mai jos.

RubricăExemple
Situația demografică și socioeconomicăPopulație, natalitate, șomaj total
Starea de sănătateMortalitate infantilă, HIV/SIDA, răniri în accidente rutiere
Determinanții stării de sănătateFumatul regulat, consumul/ disponibilitatea fructelor
Acțiuni în domeniul sănătății: servicii medicaleVaccinarea copiilor, număr de paturi în spitale, cheltuieli de sănătate
Acțiuni în domeniul sănătății: promovarea sănătățiiPolitici privind alimentația sănătoasă

ECHI - interfață de informații și date

Interfața ECHI Traducerile linkului anterior English (en) oferă informații cu privire la indicatorii de sănătate la nivel european. Acestea sunt prezentate în diferite formate: grafic, hartă sau tabel și pot fi transformate în imagine sau descărcate ca fișier de date. Instrumentul permite selectarea mai multor indicatori.

Referințe

  • Grupul de experți privind informațiile din domeniul sănătății (EGHI) Traducerile linkului anterior English (en)
  • Concluziile Consiliului din 10 decembrie 2013 privind „Procesul de reflecție referitor la sisteme de sănătate moderne, reactive și durabile, pdf
  • Evaluarea utilizării și a incidenței indicatorilor de sănătate la nivelul Comunității Europene (ECHI), pe state membre (august 2013)
    • Rezumatpdf(422 KB)
    • Raport finalpdf(3 MB)
    • Acest studiu a fost realizat pentru DG SANTE și își propune să evalueze în ce măsură s-au utilizat indicatorii de sănătate și să ofere orientări cu privire la condițiile necesare în vederea atingerii unui nivel ridicat de consens privind utilizarea ECHI în țările participante.