Principalii indicatori de sănătate în Europa (ECHI)

Indicatorii de sănătate sunt o serie de date (tabele, grafice, hărți) referitoare la starea de sănătate, factorii de sănătate și îngrijirile medicale în țările UE. Aceștia permit monitorizarea și compararea informațiilor și sunt utilizați în procesul de luare a deciziilor.

Tipuri de indicatori de sănătate

Dintr-o listă cu 88 indicatori de bază pentru Europa, există deja date disponibile și comparabile pentru peste 50 de indicatori de sănătate Traducerile linkului anterior English (en) . Aceștia sunt grupați pe capitole, așa cum se arată mai jos. După caz, datele sunt defalcate pe sex și vârstă, precum și pe statutul socio-economic și pe nivelul regional.

RubricăExemple
Situația demografică și socioeconomicăPopulație, natalitate, șomaj total
Starea de sănătateMortalitate infantilă, HIV/SIDA, răniri în accidente rutiere
Determinanții stării de sănătateFumatul regulat, consumul/ disponibilitatea fructelor
Acțiuni în domeniul sănătății: servicii medicaleVaccinarea copiilor, număr de paturi în spitale, cheltuieli de sănătate
Acțiuni în domeniul sănătății: promovarea sănătățiiPolitici privind alimentația sănătoasă

Heidi - interfață de informații și date

Interfața Heidi Traducerile linkului anterior English (en) oferă informații cu privire la indicatorii de sănătate la nivel european. Acestea sunt prezentate în diferite formate (grafic, hartă sau tabel) și pot fi transformate într-o imagine sau descărcate ca fișier de date.

Referințe

  • Grupul de experți privind informațiile din domeniul sănătății (EGHI) Traducerile linkului anterior English (en)
  • Strategia privind indicatorii de sănătate în Comunitatea Europeană Traducerile linkului anterior English (en)
  • Evaluarea utilizării și a incidenței indicatorilor de sănătate la nivelul Comunității Europene (ECHI), pe state membre (august 2013)
    • Rezumatpdf(422 KB)
    • Raport finalpdf(3 MB)
    • Acest studiu a fost realizat pentru DG SANCO și își propune să evalueze în ce măsură s-au utilizat indicatorii de sănătate și să ofere orientări cu privire la condițiile necesare în vederea atingerii unui nivel ridicat de consens privind utilizarea ECHI în țările participante.