Główne europejskie wskaźniki zdrowotne

Wskaźniki zdrowotne to zestawy danych (tabele, wykresy, mapy) dotyczących stanu zdrowia, czynników mających wpływ na zdrowie i opieki zdrowotnej w krajach członkowskich UE. Umożliwiają one monitorowanie i porównane danych oraz stanowią podstawę kształtowania polityki.

Rodzaje wskaźników zdrowotnych

Ponad 50 z wszystkich 88 głównych europejskich wskaźników zdrowotnych  Wybierz wersję językową tego linka English (en) jest łatwo dostępnych i stosunkowo łatwo porównywalnych. Pogrupowano je w następujących kategoriach. W stosownych przypadkach dane podano według płci i wieku, statusu społeczno-ekonomicznego oraz regionu.

KategoriaPrzykłady
Sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomicznaludność, stopa urodzeń, całkowita stopa bezrobocia
Status zdrowotnyumieralność niemowląt, HIV/AIDS, urazy w wyniku wypadków drogowych
Uwarunkowania zdrowiaregularne palenie tytoniu, spożycie / dostępność owoców
Leczenie: opieka zdrowotnaszczepienia dzieci, miejsca dostępne w szpitalach, wydatki na ochronę zdrowia
Działania na rzecz zdrowia: propagowanie zdrowego trybu życiapolityka w zakresie zdrowego odżywiania

Heidi − narzędzie do zarządzania danymi

Narzędzie Heidi Wybierz wersję językową tego linka English (en) dostarcza danych dotyczących europejskich wskaźników zdrowotnych. Dane mogą być wyświetlane w formie wykresów liniowych, wykresów słupkowych, map i tabel. Można je przekształcić w obraz lub pobrać w postaci pliku danych.

Więcej informacji

  • Grupa Ekspertów ds. Informacji dotyczących Zdrowia  Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Strategia dotycząca europejskich wskaźników zdrowotnych Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Ocena wykorzystania przez państwa członkowskie europejskich wskaźników zdrowotnych i ich wpływu (sierpień 2013 r.)
    • Streszczeniepdf(422 KB)
    • Sprawozdanie końcowepdf(3 MB)
    • Badanie to zostało przygotowane w imieniu SANCO, aby ocenić stopnień, w jakim zostały wykorzystane europejskie wskaźniki zdrowotne oraz dostarczyć wskazówek na temat tego, w jaki sposób osiągnąć spójne stosowanie wskaźników w różnych krajach.