EU-gezondheidsindicatoren (ECHI)

Gezondheidsindicatoren ziijn datasets (tabellen, diagrammen, kaarten) over de gezondheidstoestand, gezondheidsfactoren en gezondheidszorg in de EU-landen. Ze maken toezicht en onderlinge vergelijkingen mogelijk en dienen als basis voor beleidsontwikkeling.

Soorten gezondheidsindicatoren

Uit een volledige lijst van 88 Europese gezondheidsindicatoren, zijn er meer dan 50 Bekijk deze link in een andere taal English (en) waarvoor gegevens gemakkelijk toegankelijk en redelijk vergelijkbaar zijn. Ze worden in de volgende categorieën onderverdeeld. Voor zover relevant worden de cijfers uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, en ook naar sociaaleconomische status en regio.

CategorieVoorbeelden
Demografische en sociaaleconomische factorenBevolking, geboortecijfer, totale werkloosheid
GezondheidstoestandKindersterfte, hiv/aids, verkeersslachtoffers
GezondheidsfactorenRegelmatige rokers, consumptie/beschikbaarheid van fruit
Gezondheidsmaatregelen: gezondheidsdienstenInenting van kinderen, ziekenhuisbedden, uitgaven voor gezondheidszorg
Gezondheidsmaatregelen: bevordering van de gezondheidBeleid op het gebied van gezonde voeding

HEIDI, databank met Europese gezondheidsgegevens

HEIDI Bekijk deze link in een andere taal English (en) levert gegevens over Europese gezondheidsindicatoren. De gegevens kunnen met verschillende formaten worden weergegeven(grafiek, staafdiagram, kaart of tabel). De gegevens kunnen grafisch worden weergegeven of als databestand worden gedownload.

Referenties

  • Deskundigengroep gezondheidsinformatie  Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Strategie op het gebied van EU-gezondheidsindicatoren Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Evaluatie van het gebruik en het effect van EU-gezondheidsindicatoren door de lidstaten (augustus 2013)
    • Samenvattingpdf(422 KB)
    • Eindverslagpdf(3 MB)
    • Deze studie is in opdracht van SANCO gemaakt om na te gaan in hoeverre de gezondheidsindicatoren gebruikt worden en hoe overeenstemming kan worden bereikt over het gebruik van de indicatoren in de deelnemende landen.