EU-gezondheidsindicatoren (ECHI)

Gezondheidsindicatoren zijn verzamelingen gegevens (tabellen, grafieken, kaarten) over de gezondheidstoestand, -determinanten en -zorg in de EU-lidstaten. Zij helpen bij het toezicht, maken vergelijkingen mogelijk en dienen als grondslag voor beleidsontwikkeling.

Soorten gezondheidsindicatoren

Uit een volledige lijst van 88 Europese gezondheidsindicatoren Bekijk deze link in een andere taal English (en) zijn er meer dan 50 waarvoor gegevens gemakkelijk toegankelijk en redelijk vergelijkbaar zijn. Ze worden in de volgende categorieën onderverdeeld. Voor zover relevant worden de cijfers uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, en ook naar sociaaleconomische status en regio.

CategorieVoorbeeld
Demografische en sociaaleconomische factorenBevolking, geboortecijfer, totale werkloosheid
GezondheidsstatusKindersterfte, hiv/aids, verkeersslachtoffers
GezondheidsdeterminantenRegelmatige rokers, consumptie/beschikbaarheid van fruit
Gezondheidszorg: gezondheidsdienstenInenting van kinderen, ziekenhuisbedden, uitgaven voor gezondheidszorg
Gezondheidszorg: bevordering van de gezondheidBeleid op het gebied van gezonde voeding

ECHI (databank)

ECHI is een databank Bekijk deze link in een andere taal English (en) met gegevens over Europese gezondheidsindicatoren. De gegevens kunnen in verschillende formaten worden bekeken: grafiek, staafdiagram, kaart of tabel. De gegevens kunnen grafisch worden weergegeven of als databestand worden gedownload.

Referenties