Indikaturi tas-Saħħa Ewropej Ewlenin (ECHI)

L-indikaturi tas-saħħa huma settijiet ta' dejta (tabelli, graffs, mapep) dwar l- istatus tas-saħħa, il-fatturi li jiddeterminaw is-saħħa u l-kura fil-pajjiżi membri tal-UE. Jippermettu l-monitoraġġ u t-tqabbil, u jservu bħala bażi għat-tfassil tal-politika.

Tipi ta' indikaturi tas-saħħa

Minn lista sħiħa ta’ 88 Indikatur tas-Saħħa Ewropej Ewlieni, hemm aktar minn 50 indikatur tas-saħħa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) li għalihom id-dejta hi disponibbli malajr u hi raġonevolment komparabbli. Dawn huma miġbura taħt l-intestaturi li ġejjin. Fejn xieraq, iċ-ċifri jingħataw skont is-sess u l-età kif ukoll skont l-istatus soċjoekonomiku u l-livell reġjonali.

IntestaturaEżempji
Sitwazzjoni demografika u soċjoekonomikaPopolazzjoni, rata tat-twelid, qgħad totali
Status tas-saħħaMortalità infantili, HIV/AIDS, korrimenti f'inċidenti tat-traffiku
Fatturi li jiddeterminaw is-saħħaMin ipejjep regolarment, konsum/disponibbiltà ta' frott
Interventi tas-saħħa: servizzi tas-saħħaTilqim tat-tfal, għadd ta' sodod fl-isptarijiet, nefqa għas-saħħa
Interventi tas-saħħa: promozzjoni tas-saħħaIl-politiki dwar in-nutrizzjoni tajba għas-saħħa

Għodda tad-dejta Heidi

L-għodda tad-dejta Heidi Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) tipprovdi dejta dwar l-indikaturi tas-saħħa Ewropej. Id-dejta tista' tiġi ppreżentata f'formati differenti: line chart, bar chart, mappa jew tabella. Tista’ tiġi kkonvertita fi stampa jew titniżżel mill-internet bħala fajl tad-dejta.

Referenzi

  • Grupp ta’ Esperti dwar l-Informazzjoni dwar is-Saħħa (EGHI) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)
  • Strateġija dwar l-Indikaturi tas-Saħħa tal-Komunità Ewropea Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)
  • Evalwazzjoni tal-użu u l-impatt tal-Indikaturi tas-Saħħa tal-Komunità Ewropea ECHI mill-Istati Membri (Awwissu 2013)
    • Sommarju Eżekuttivpdf(422 KB)
    • Rapport finalipdf(3 MB)
    • Dan l-istudju tħejja f’isem SANCO sabiex jevalwa sa liema punt l-ECHIs ġew użati u biex jipprovdi indikazzjonijiet dwar kif għandu jintlaħaq livell għoli ta’ kunsens dwar l-użu tal-ECHI fil-pajjiżi parteċipanti.