ECHI-terveysindikaattorit

Terveysindikaattorien avulla voidaan laatia tietokoosteita (taulukoita, kaavioita ja karttoja), jotka kuvaavat EU:n jäsenmaiden terveystilannetta, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hoidon tasoa. Niitä voidaan käyttää seurantaan, vertailuihin ja päätöksenteon tueksi.

Terveysindikaattorityypit

EU:ssa käytössä olevia ECHI-indikaattoreita on yhteensä 88. Näistä noin 50 terveysindikaattoria Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) on sellaisia, joista on helposti saatavilla vertailukelpoista tietoa. Indikaattorit voidaan luokitella seuraaviin ryhmiin ja tiedot tarvittaessa eritellä sukupuolen, iän, sosioekonomisen aseman ja aluetason mukaan.

RyhmäEsimerkkejä indikaattoreista
Väestölliset ja sosioekonomiset tekijätVäkiluku, syntyvyys, kokonaistyöttömyys
TerveystilanneImeväiskuolleisuus, HIV/AIDS, liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä
Terveyteen vaikuttavat tekijätTupakoitsijoiden määrä, hedelmien kulutus/saatavuus
Terveysalan toimet: terveyspalvelutLasten rokottaminen, sairaalapaikkojen määrä, terveydenhuoltokustannukset
Terveysalan toimet: terveyden edistäminenTerveellistä ruokavaliota edistävät toimet

Heidi-sovellus

Heidi-sovelluksen Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) avulla voi tutustua maakohtaisiin terveysindikaattoritietoihin. Tiedot saa esiin useassa eri muodossa: viivadiagrammina, pylväsdiagrammina, karttana tai taulukkona. Ne voi myös ladata tiedostoon.

Taustatietoa

  • Terveystietoa käsittelevä asiantuntijaryhmä (EGHI) Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • EU:n terveysindikaattoristrategia Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • ECHO-terveysindikaattorien käyttö ja vaikutukset EU-maissa – arviointi (elokuu 2013)
    • Tiivistelmäpdf(422 KB)
    • Loppuraporttipdf(3 MB)
    • Tämän Euroopan komission terveysasioiden pääosaston teettämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida, missä määrin ECHI-indikaattoreita käytetään ja millä tavoin niiden käytöstä on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen kohdemaiden kesken.