Euroopa peamised tervishoiunäitajad (ECHI)

Tervishoiunäitajad on andmekogumid (tabelid, graafikud, kaardid), mis käsitlevad terviseseisundit, tervist mõjutavaid tegureid ja ravi ELi liikmesriikides ning muudes Euroopa riikides. Need võimaldavad teostada seiret ja võrdlusi ning on aluseks poliitika kujundamisele.

Tervishoiunäitajate liigid

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate terviklikus nimekirjas (88 näitajat) on peaaegu 60 sellist tervishoiunäitajat Valige lingiga seotud tõlked English (en) , mille puhul andmed on kergesti kättesaadavad ning piisavalt hästi võrreldavad. Võimaluse korral on arvandmed esitatud soo ja vanuse ning ka sotsiaal-majandusliku seisundi ja piirkondliku jaotuse lõikes. Tervishoiunäitajad on jaotatud järgmistesse rubriikidesse.

RubriikNäited
Demograafiline ja sotsiaal-majanduslik olukordRahvastik, sündimus, töötuse kogumäär
Tervise seisundVastsündinute suremus, HIV/AIDS, liikluses saadud vigastused
Tervist mõjutavad teguridRegulaarne suitsetamine, puuviljade tarbimine/kättesaadavus
Tervishoiumeetmed: tervishoiuteenusedLaste vaktsineerimine, voodikohad haiglas, tervishoiukulutused
Tervishoiumeetmed: tervise edendamineTervisliku toitumise poliitika

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate andmevahend

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate andmevahendi Valige lingiga seotud tõlked English (en) abil saab andmeid Euroopa tervishoiunäitajate kohta. Andmeid saab kuvada eri moel: joondiagrammi, tulpdiagrammi, kaardi või tabelina. Andmed võib konverteerida kujutiseks või laadida alla andmefailina. Vahend võimaldab valida mitut näitajat.

Viited