Euroopa peamised tervishoiunäitajad (ECHI)

Tervishoiunäitajad on andmekogumid (tabelid, graafikud, kaardid), mis kajastavad olukorda seoses terviseseisundi, tervist mõjutavate tegurite ja raviga ELi liikmesriikides Need võimaldavad teostada seiret ja võrdlusi ning on aluseks poliitika kujundamisele.

Tervishoiunäitajate liigid

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate terviklikus nimekirjas (88 näitajat) on rohkem kui 50 sellist tervishoiunäitajat Valige lingiga seotud tõlked English (en) , mille puhul andmed on kergesti kättesaadavad ning piisavalt hästi võrreldavad. Need on jaotatud alltoodud rubriikidesse. Võimaluse korral on arvandmed esitatud soo ja vanuse ning ka sotsiaal-majandusliku seisundi ja piirkondliku jaotuse lõikes.

RubriikNäited
Demograafiline ja sotsiaal-majanduslik olukordRahvastik, sündimus, töötuse kogumäär
Tervislik seisundVastsündinute suremus, HIV/AIDS, liikluses saadud vigastused
Tervist mõjutavad teguridRegulaarne suitsetamine, puuviljade tarbimine/kättesaadavus
Tervishoiumeetmed: tervishoiuteenusedLaste vaktsineerimine, voodikohad haiglas, tervishoiukulutused
Tervishoiumeetmed: tervise edendamineTervisliku toitumise poliitika

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate rakendus

Tervishoiunäitajate rakenduse Valige lingiga seotud tõlked English (en) vahendusel saab andmeid Euroopa tervishoiunäitajate kohta. Andmeid saab kuvada eri moel: joondiagrammi, tulpdiagrammi, kaardi või tabelina. Andmed võib konverteerida kujutiseks või laadida alla failina.

Viited