Ευρωπαϊκοί βασικοί δείκτες υγείας (ECHI)

Οι δείκτες υγείας είναι σύνολα δεδομένων (πίνακες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες) για την κατάσταση της υγείας, τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιτρέπουν την παρακολούθηση και σύγκριση, και αποτελούν τη βάση για τη χάραξη πολιτικής.

Είδη δεικτών υγείας

Για περισσότερους από 50 ευρωπαϊκούς βασικούς δείκτες υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) (από τους συνολικά 88), υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα και ευλόγως συγκρίσιμα δεδομένα. Οι δείκτες αυτοί ομαδοποιούνται με βάση τους παρακάτω τομείς. Τα δεδομένα παρέχονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, ανά φύλο και ηλικία, καθώς και ανά κοινωνικοοικονομική κατάσταση και περιφερειακό επίπεδο.

ΤομέαςΠαραδείγματα
Δημογραφική και κοινωνικοοικονομική κατάστασηΠληθυσμός, ποσοστό γεννητικότητας, συνολική ανεργία
Κατάσταση υγείαςΒρεφική θνησιμότητα, HIV/AIDS, τραυματισμοί από τροχαία
Καθοριστικοί παράγοντες για την υγείαΑριθμός καπνιστών, κατανάλωση/ διαθεσιμότητα φρούτων
Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: υγειονομικές υπηρεσίεςΕμβολιασμός παιδιών, νοσοκομειακές κλίνες, δαπάνες για την υγεία
Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: προαγωγή της υγείαςΠολιτικές για την υγιεινή διατροφή

Εργαλείο δεδομένων Heidi

Το εργαλείο δεδομένων Heidi Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) παρέχει στοιχεία σχετικά με τους ευρωπαϊκούς δείκτες υγείας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους: με γραμμικό διάγραμμα, ακιδωτό διάγραμμα, χάρτη ή πίνακα. Μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εικόνα ή να τηλεφορτωθούν ως αρχείο δεδομένων.

Παραπομπές

  • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για Πληροφορίες σχετικές με την Υγεία (EGHI) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Στρατηγική για τους ευρωπαϊκούς δείκτες για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Αξιολόγηση από τα κράτη μέλη της χρήσης των ευρωπαϊκών δεικτών υγείας (ECHI) και της συμβολής τους στην προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο (Αύγουστος 2013)
    • Περίληψηpdf(422 KB)
    • Τελική έκθεσηpdf(3 MB)
    • Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για λογαριασμό της SANCO, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες για την υγεία και για να προταθούν τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο συναίνεσης στις συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά τη χρήση των ECHI .