EU-nøgleindikatorer på sundhedsområdet (ECHI)

Sundhedsindikatorer er en række data (tabeller, grafer, kort) om sundhedstilstanden, sundhedsdeterminanter og sundhedsplejen i EU-landene. De gør det muligt at overvåge og sammenligne data og danner grundlag for politiske beslutninger.

De forskellige typer sundhedsindikatorer

Der er i alt 88 EU-nøgleindikatorer på sundhedsområdet, og for over 50 sundhedsindikatorer Vælg oversættelse af det forrige link English (en) findes der oplysninger, som er relativt sammenlignelige og lette at anvende. De er opdelt under følgende overskrifter. Hvor det er relevant, er tallene angivet efter køn og alder samt samfundsøkonomisk status og regionalt niveau.

BetegnelseEksempler
Demografisk og samfundsøkonomisk statusBefolkning, fødselstal, samlet ledighed
SundhedsstatusBørnedødelighed, hiv/aids, trafikskader
SundhedsdeterminanterPersoner, som ryger regelmæssigt, forbrug af/adgang til frugt
Sundhedsinterventioner: sundhedsydelserVaccination af børn, hospitalssenge, sundhedsudgifter
Sundhedsinterventioner: sundhedsfremmePolitik for sund kost

ECHI-dataværktøj

Dataværktøjet ECHI Vælg oversættelse af det forrige link English (en) indeholder oplysninger om europæiske sundhedsindikatorer. Oplysningerne kan vises som: linjediagrammer, søjlediagrammer, kort eller tabeller. De kan konverteres til et billede eller downloades som en datafil.

Referencer