Sundhedsindikatorer i EU (ECHI)

Indikatorer for sundhed er datasæt (tabeller, figurer, kort) om sundhedstilstand, sundhedsdeterminanter og sundhedspleje i EU-landene. De gør det muligt at overvåge og sammenligne data og giver de politiske beslutningstagere et grundlag at træffe deres beslutninger ud fra.

De forskellige typer sundhedsindikatorer

Der findes over 40 centrale  indikatorer for sundheden i EU Vælg oversættelse af det forrige link English (en) (data, som er tilgængelige og relativt lette at sammenligne), som er opdelt under følgende overskrifter. Hvor det er relevant, angives tallene efter køn og alder.

OverskriftEksempler
Demografiske og samfundsøkonomiske faktorerBefolkning, fødselstal, den samlede ledighed
SundhedsstatusBørnedødelighed, hiv/aids, trafikskader
SundhedsdeterminanterPersoner, som ryger regelmæssigt, forbrug af/adgang til frugt
Sundhedsinterventioner: sundhedsydelserVaccination af børn, hospitalssenge, sundhedsudgifter

ECHI-værktøj

Du kan downloade ECHI-tabeller, figurer og kort ved hjælp af ECHI-værktøjet.

ECHI-overvågningsprojektet

ECHI-overvågningsprojektet udarbejder anbefalinger til, hvordan sundhedsindikatorerne kan udvikles yderligere og gennemføres i alle EU-landene. På nuværende tidspunkt er de største problemer mangel på oplysninger for mange indikatorers vedkommende og lav sammenlignelighed mellem og i de enkelte lande. I forbindelse med projektet er kortlisten over indikatorer (juni 2008) også blevet revideret og omfatter nu 88 datasæt.

Nærmere oplysninger om ECHI-overvågningsprojektetpdf.

Henvisninger

Strategi for sundhedsindikatorer i EUpdf

Internationalt kompendium om sundhedsindikatorer (International compendium of health indicators) – indikatorer, der anvendes af WHO Europa, OECD og Eurostat.