Европейски основни здравни показатели (ECHI)

Здравните показатели са набор от данни (таблици, графики, карти) за здравния статус, определящите здравето фактори и здравеопазването в държавите от ЕС. Те дават възможност за извършването на наблюдение и сравнение и служат като основа за изготвянето на политики.

Видове здравни показатели

От общо 88 европейски основни здравни показателя за над 50 показателя Избор на превод за предходната връзка English (en) има лесно достъпни и донякъде сравними данни. Те са групирани в посочените по-долу категории. Когато е уместно, данните са по пол и възраст, както и по социално-икономически статус и регионално равнище.

КатегорияПримери
Демографско и социално-икономическо положениенаселение, раждаемост, обща безработица
Здравен статусдетска смъртност, ХИВ/СПИН, наранявания при пътнотранспортни произшествия
Определящи здравето факториредовни пушачи, консумация на плодове
Здравни интервенции: здравни услугиваксинация на деца, болнични легла, разходи за здравеопазване
Здравни интервенции: промоция на здраветополитики за здравословно хранене

Инструмент за данни

Инструментът Избор на превод за предходната връзка English (en) предоставя данни за европейските здравни показатели. Данните могат да бъдат представени по различни начини: линейна диаграма, стълбовидна диаграма, карта или таблица. Те могат да бъдат превърнати в изображение или изтеглени като файл с данни.

Допълнителна информация