Hälsoindikatorer

Kommittéer

Kommittén för statistik, indikatorer och definitioner när det gäller alkohol

Arbetet i kommittén för statistik, indikatorer och definitioner när det gäller alkohol styrs av olika strategidokument:

Kommittén har tagit fram nyckelindikatorer för alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador på hälsan:

  • alkoholkonsumtion – total årskonsumtion av ren alkohol per invånare över 15 år
  • dryckesvanor – skadligt drickande
  • alkoholrelaterade hälsoskador – antal förlorade levnadsår på grund av alkohol

och indikatorer för en del av de fem prioriteringarna i EU:s alkoholstrategi.

Rapport om kommitténs arbete

Kommitténs möten – sammanfattningar