Kazalniki zdravja

Odbori

Odbor za zbiranje podatkov, kazalnike in opredelitve v zvezi z alkoholom

Delo odbora za zbiranje podatkov, kazalnike in opredelitve v zvezi z alkoholom urejajo številni dokumenti EU:

Odbor je opredelil glavne kazalnike uživanja alkohola in zdravstvenih posledic pitja alkohola:

  • količina zaužitega alkohola – skupna količina letne porabe čistega alkohola na prebivalca (starejši od 15 let),
  • vzorec uživanja alkohola – škodljivo pitje,
  • zdravstvene težave zaradi alkohola – izguba let življenja zaradi uživanja alkohola.

Določil je tudi kazalnike za nekatere od petih prednostnih nalog strategije EU o alkoholu.

Glej: Poročilo o delu odbora za zbiranje podatkov, kazalnike in opredelitve v zvezi z alkoholom

Sestanki odbora – poročila