Indikaturi tas-saħħa

Kumitati

Il-Kumitat dwar l-Alkoħol - Dejta, Indikaturi u Definizzjonijiet

Il-ħidma tal-Kumitat dwar l-Alkoħol - Dejta, Indikaturi u Definizzjonijiet, huwa ggwidat minn għadd ta' dokumenti ta' politika:

Il-Kumitat identifika indikaturi ewlenin għall-konsum tal-alkoħol u għad-dannu għas-saħħa marbut mal-alkoħol:

  • il-volum ikkunsmat - It-total tal-konsum tal-alkoħol pur għal persuna (15-il sena u fuqhom) fis-sena
  • ix-xejra ta' konsum - Dannu skont il-mod ta' kif wieħed jixrob
  • id-dannu għas-saħħa minħabba l-alkoħol - Snin ta' ħajja mitlufa minħabba l-alkoħol

u inidikaturi għal uħud mill-5 prijoritajiet tal-istrateġija tal-UE dwar l-alkoħol.

Ara: Ir-rapport dwar il-ħidma tal-Kumitat dwar l-Alkoħol - Dejta, Indikaturi u Definizzjonijiet

Laqgħat tal-kumitat - rapporti fil-qosor