Veselības indikatori

Komitejas

Alkohola patēriņa indikatoru un definīciju komiteja

Šī komiteja darbojas, pamatojoties uz vairākiem politiska rakstura dokumentiem:

Komiteja ir izstrādājusi galvenos indikatorus, ar ko mēra alkohola patēriņu un alkohola izraisītu kaitējumu veselībai. Tie ir šādi:

  • patēriņa apjoms, proti, cik daudz tīrā alkohola gadā patērē viena par 15 gadiem vecāka persona;
  • patērēšanas ieradumi (ar šo rādītāju mēra pārmērīgu, veselībai kaitīgu dzeršanu);
  • alkohola radīts kaitējums veselībai, proti, pārmērīgas dzeršanas dēļ nenodzīvotie gadi.

Komiteja izstrādājusi arī rādītājus dažām no piecām prioritātēm, kas izvirzītas ES stratēģijā attiecībā uz alkoholu.

Sk. Ziņojumu par Alkohola patēriņa rādītāju un definīciju komitejas darbu

Komitejas sanāksmes (kopsavilkumi)