Tervisenäitajad

Komiteed

Alkoholialaste andmete, näitajate ja määratluste komitee

Alkoholialaste andmete, näitajate ja määratluste komitee tööd suunavad mitmed poliitikadokumendid:

Komitee on määratlenud alkoholitarbimise ja alkoholiga seotud tervisekahjustuste peamised näitajad:

  • tarbimise maht – puhta alkoholi iga-aastane tarbitav kogus ühe inimese kohta (üle 15-aastaste hulgas)
  • tarbimisharjumused – alkoholi kuritarvitamine
  • alkoholist põhjustatud tervisekahjustused – alkoholist tingitud eluaastate kaotus

ning näitajad, mis on seotud mõnega ELi alkoholistrateegia 5 prioriteedist.

Vt: aruanne alkoholialaste andmete, näitajate ja määratluste komitee töö kohta

Komitee koosolekud - koondaruanded