Výbory

Výbor pre zhromažďovanie údajov, ukazovateľov a definícií týkajúcich sa konzumácie alkoholu

Práca výboru pre zhromažďovanie údajov, ukazovateľov a definícií týkajúcich sa konzumácie alkoholu sa riadi viacerými politickými dokumentmi:

Výbor identifikoval kľúčové ukazovatele pre konzumáciu alkoholu a jej negatívne dosahy na zdravie:

  • objem spotreby – ročná spotreba čistého alkoholu na obyvateľa (nad 15 rokov)
  • spôsob spotreby – nebezpečná konzumácia
  • poškodenie zdravia súvisiace s alkoholom – skrátenie dĺžky života v dôsledku konzumácie alkoholu

a ukazovatele pre niektoré z 5 priorít stratégie EÚ týkajúcej sa konzumácie alkoholu.

Pozri: Správa o činnosti Výboru pre zhromažďovanie údajov, ukazovateľov a definícií týkajúcich sa konzumácie alkoholupdf(37 KB)

Stretnutia výboru – súhrnné správy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)