Komitety

Komitet ds. danych, wskaźników i definicji związanych z alkoholem

Prace Komitetu ds. danych, wskaźników i definicji związanych z alkoholem opierają się na różnych dokumentach strategicznych:

Komisja określiła najważniejsze wskaźniki dotyczące spożycia alkoholu oraz szkód dla zdrowia wynikających ze spożycia alkoholu:

  • wielkość konsumpcji – roczna konsumpcja czystego alkoholu na mieszkańca (w wieku powyżej 15 lat)
  • model konsumpcji – nadużywanie alkoholu
  • szkody dla zdrowia wynikające ze spożycia alkoholu – skrócenie długości życia na skutek spożycia alkoholu

oraz wskaźniki dla 5 priorytetów strategii UE dotyczącej alkoholu.

Zobacz: Sprawozdanie z prac Komitetu ds. danych, wskaźników i definicji związanych z alkoholempdf(37 KB)

Spotkania komitetu – sprawozdania podsumowujące Wybierz wersję językową tego linka English (en)