Επιτροπές

Επιτροπή για τα δεδομένα, τους δείκτες και τους ορισμούς σχετικά με το αλκοόλ

Οι εργασίες της Επιτροπής για τα δεδομένα, τους δείκτες και τους ορισμούς σχετικά με το αλκοόλ βασίζονται στα παρακάτω έγγραφα πολιτικής:

Η επιτροπή έχει καθορίσει βασικούς δείκτες για την κατανάλωση αλκοόλ και τις βλάβες που προκαλεί το αλκοόλ στην υγεία, όπως:

  • ποσότητες κατανάλωσης – Συνολική ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση καθαρού αλκοόλ (πάνω από 15 χρόνια)
  • τρόπος κατανάλωσης – Κατάχρηση αλκοόλ
  • βλάβες της υγείας που οφείλονται στο αλκοόλ – Απώλεια ετών ζωής λόγω του αλκοόλ

και δείκτες για ορισμένες από τις 5 προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για το αλκοόλ.

Βλέπε: Έκθεση για τις εργασίες της επιτροπής για τα δεδομένα, τους δείκτες και τους ορισμούς σχετικά με το αλκοόλpdf(37 KB)

Συνεδριάσεις της επιτροπής - Περιληπτικές εκθέσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)