Výbory

Výbor pro údaje, ukazatele a definice týkající se alkoholu

Činnost výboru pro údaje, ukazatele a definice týkající se alkoholu se řídí několika politickými dokumenty:

Výbor stanovil klíčové ukazatele pro konzumaci alkoholu a pro související zdravotní rizika:

  • objem konzumace – celkový roční objem konzumace čistého alkoholu na osobu (starší 15 let)
  • způsob konzumace – škodlivá konzumace alkoholu
  • ohrožení lidského zdraví v důsledku konzumace alkoholu – zkrácení délky života v důsledku konzumace alkoholu

a ukazatele pro některé z 5 priorit strategie EU týkající se alkoholu.

Viz: Zpráva o činnosti výboru pro údaje, ukazatele a definice týkající se alkoholupdf(37 KB)

Schůze výboru - souhrnné zprávy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)