Комитети

Комитет за данни, показатели и дефиниции във връзка с алкохола

Работата на Комитета за данни, показатели и дефиниции във връзка с алкохола се ръководи от различни политически документи:

Комитетът определи ключови показатели за консумацията на алкохол и свързаните с алкохола вреди за здравето:

  • обем на консумацията – обща годишна консумация на чист алкохол на глава от населението (за лица на 15 години и повече)
  • модел на консумация – вредна консумация на алкохол
  • вреди за здравето, причинени от алкохола – изгубени години от живота заради употребата на алкохол

и показатели за някои от 5-те приоритета в стратегията на ЕС за алкохола.

Вижте: Доклад за работата на Комитета за данни, показатели и дефиниции във връзка с алкохолаpdf(37 KB)

Заседания на комитета - обобщени доклади Избор на превод за предходната връзка English (en)