Leki i leczenie

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony, konkurencyjności i innowacyjności…

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony, konkurencyjności i innowacyjności w dziedzinie zdrowia publicznego. Jeżeli chodzi o leki i leczenie, główne cele to zagwarantowanie dostępu do leków po przystępnej cenie, zapewnienie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leków oraz poprawa jakości i usprawnienie rozpowszechniania informacji umożliwiających pacjentom podejmowanie świadomych decyzji w zakresie leczenia. Aby wspierać działania w tym obszarze i w wielu innych Komisja Europejska stworzyła forum farmaceutyczne służące dyskusji na wysokim szczeblu, w ramach którego specjaliści w tej dziedzinie zbierają się regularnie na spotkaniach grup roboczych, opracowują zalecenia i wymieniają optymalne rozwiązania. Celem tych działań jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu farmaceutycznego oraz jego wkładu w realizację celów społecznych oraz związanych ze zdrowiem publicznym. UE wspiera badania naukowe, opracowywanie innowacyjnych metod leczenia oraz swobodny przepływ leków na rynku wewnętrznym. Wraz z państwami członkowskimi i pozostałymi zainteresowanymi podmiotami, UE opracowuje plany badań strategicznych. Pomogą one wskazać najważniejsze dziedziny, w których należy jak najszybciej zintensyfikować badania, aby doprowadzić do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia społeczeństwa.