Zāles un ārstēšana

Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību, konkurētspēju un novatorismu...

Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību, konkurētspēju un novatorismu sabiedrības veselības jomā. Attiecībā uz zālēm un ārstēšanu galvenie mērķi ir garantēt zāļu pieejamību par pieejamu cenu, zāļu drošumu un efektivitāti un uzlabot informācijas kvalitāti un tās izplatīšanu iedzīvotājiem, lai viņi spētu pieņemt kompetentu lēmumu par savu ārstēšanu. Lai sekmētu centienus šajā un citās jomās, Eiropas Komisija ir izveidojusi Farmācijas forumu – augsta līmeņa platformu diskusijai. To atbalsta ekspertu darba grupas, kas regulāri tiekas, lai izstrādātu ieteikumus un dalītos sekmīgākajā praksē. Foruma mērķis ir uzlabot farmācijas nozares darbību, lai tā būtu konkurētspējīga un palīdzētu sasniegt sociālos un sabiedrības veselības mērķus. ES sekmē pētniecību, novatorisku terapiju izstrādi un zāļu brīvu apriti iekšējā tirgū. Kopā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām ES izstrādā stratēģisku pētniecības plānu. Šajā plānā būs norādītas nozīmīgas jomas, kurās steidzami vajadzīga dziļāka izpēte, lai nodrošinātu visu iedzīvotāju labklājību.