Geneesmiddelen en behandeling

De Europese Unie zet zich actief in voor een hoog niveau van bescherming, competitiviteit en innovatie op het gebied van de volksgezondheid...

De Europese Unie zet zich actief in voor een hoog niveau van bescherming, competitiviteit en innovatie op het gebied van de volksgezondheid. In verband met geneesmiddelen en behandelingen wordt er vooral naar gestreefd dat geneesmiddelen beschikbaar blijven tegen redelijke prijzen, dat ze veilig en doeltreffend zijn, en dat de bevolking beschikt over degelijke informatie zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over hun eigen behandeling. Om inspanningen op deze en andere gebieden te bevorderen heeft de Europese Commissie het Farmaceutisch forum opgericht, een discussieforum op hoog niveau, dat steunt op werkgroepen van deskundigen die regelmatig bijeenkomen om aanbevelingen op te stellen en beproefde methoden uit te wisselen. Het is de bedoeling het concurrentievermogen van de farmaceutische industrie te verbeteren en haar meer te laten bijdragen tot doelstellingen op sociaal gebied en inzake volksgezondheid. De EU bevordert onderzoek, de ontwikkeling van innovatieve therapieën en het vrij verkeer van geneesmiddelen op de interne markt. Samen met de lidstaten en belanghebbenden stelt de EU een strategische onderzoeksagenda op. Hierin zullen cruciale wetenschappelijke lacunes worden opgesomd waarvoor dringend meer onderzoek vereist is om het welzijn van iedereen te verhogen.