Lieky a liečba

Európska únia je odhodlaná zabezpečiť vysokú úroveň ochrany, konkurencieschopnosti a inovácie...

Európska únia je odhodlaná zabezpečiť vysokú úroveň ochrany, konkurencieschopnosti a inovácie v oblasti verejného zdravia. Hlavné ciele v oblasti liekov a liečby sú zaručiť prístup k liekom za dostupné ceny, zaistiť ich bezpečnosť a účinnosť a zlepšiť kvalitu a šírenie informácií smerom k občanom, aby sa mohli informovane rozhodovať o vlastnej liečbe. K ďalším opatreniam Európskej komisie v týchto, ako aj iných oblastiach patrí vytvorenie Farmaceutického fóra – diskusnej platformy na vysokej úrovni podporovanej odbornými pracovnými skupinami, ktoré sa pravidelne stretávajú, aby navrhli odporúčania a vymenili si skúsenosti s osvedčenými postupmi. Jeho zámerom je zlepšiť výkon farmaceutického priemyslu, pokiaľ ide o jeho konkurencieschopnosť a podiel na sociálnych cieľoch, ako aj cieľoch verejného zdravia. EÚ podporuje výskum, vývoj inovačných terapií a voľný trh liekov na vnútornom trhu. Spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami pripravuje strategický program výskumu. V ňom sa identifikujú najdôležitejšie medzery vo vede naliehavo vyžadujúce posilnenie výskumu s úmyslom zlepšiť starostlivosť o všetkých.