Vaistai ir gydymas

Europos Sąjunga tvirtai įsipareigojo sveikatos apsaugos srityje užtikrinti aukštą apsaugos, konkurencingumo...

Europos Sąjunga tvirtai įsipareigojo sveikatos apsaugos srityje užtikrinti aukštą apsaugos, konkurencingumo ir naujovių diegimo lygį. Vaistų ir gydymo srityje visų pirma siekiama užtikrinti galimybę gauti vaistus prieinama kaina, vaistų saugumą bei veiksmingumą ir gerinti informacijos kokybę bei sklaidą, kad piliečiai galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl savo gydymo. Siekdama tęsti veiklą šioje ir kitose srityse Europos Komisija sukūrė vaistų gamybos forumą – tai galimybė dalyvauti aukšto lygio diskusijose, kurias remia ekspertų darbo grupės. Reguliariai organizuojamuose posėdžiuose jos rengia rekomendacijos ir keičiasi geriausia patirtimi. Forumu siekiama, kad vaistų pramonė būtų konkurencingesnė ir padėtų siekti socialinių ir visuomenės sveikatos tikslų. ES skatina daryti mokslinius tyrimus, naujoviškas terapijos rūšis ir siekti laisvo vaistų judėjimo vidaus rinkoje. ES kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis rengia strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę. Taip bus nustatytos svarbiausios mokslo spragos, kurioms skubiai reikia daugiau mokslinių tyrimų, kad būtų užtikrinta visuotinė gerovė.