Lääkkeet ja hoito

Euroopan unioni on sitoutunut varmistamaan korkeatasoisen suojan, kilpailukyvyn ja innovoinnin...

Euroopan unioni on sitoutunut varmistamaan korkeatasoisen suojan, kilpailukyvyn ja innovoinnin kansanterveysalalla. Lääkkeiden ja hoidon osalta avaintavoitteina on varmistaa, että lääkkeitä on saatavissa kohtuuhintaan ja että ne ovat turvallisia ja tehokkaita. Samoin tavoitteena on parantaa kansalaisille tarjottavan tiedon laatua ja levitystä, jotta he voivat tehdä hoitoaan koskevia tietoon perustuvia valintoja. Edistääkseen tämän ja muiden alojen toimia Euroopan komissio on perustanut lääkefoorumin. Tämän korkean tason keskustelufoorumin työskentelyn tukena on asiantuntijaryhmiä, jotka tapaavat säännöllisesti laatiakseen suosituksia ja vaihtaakseen parhaita toimintatapoja. Tavoitteena on parantaa lääketeollisuuden suorituskykyä kilpailukyvyn sekä sosiaalisten ja kansanterveyteen liittyvien tavoitteiden edistämisen osalta. EU edistää tutkimusta, innovatiivisten hoitomenetelmien kehittämistä ja lääkkeiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Se kehittää yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa strategisia tutkimuslinjauksia. Tarkoituksena on tunnistaa tutkimuksen sellaisia keskeisiä puutteita, joiden osalta lisätutkimus on viipymättä tarpeen, jotta kaikille voitaisiin varmistaa hyvinvoinnin parantuminen.